• Help YWAM Kortrijk
  • Word medewerker

Steun ons

Zending is teamwerk! Sommigen gaan, anderen zenden.
Wilt u overwegen om te dienen als een zender?

Leef mee: morele steun, interesse tonen, nieuwsbrieven lezen, ...

Bid mee: gebedsteam, gebedspunten, dankpunten, ...

Doe mee: stafmedewerker, staf, vrijwillger

Geef mee: maandelijkse bijdrage, eenmalige bijdrage, ...


Ons team van partners maakt zendingswerk een 'mission possible'

Andere evenementen