• Help YWAM Kortrijk
  • Word medewerker

Toen we het boekje 'Is dit echt van U, Heer' lazen, maakte dit iets in ons wakker.

Het leek een beetje onwerkelijk, maar het was duidelijk dat dit de manier was waarop we ons christen-zijn ingevuld wilden zien.

We waren toen niet bekend met JmeO in België. Ons eerste contact met JmeO kwam zelfs via Nederland, maar goed...

Toen we de DTS (discipelschap trainingschool) doorlopen hadden, wilden we daar echt iets mee gaan doen.

Voor we het wisten raakten we betrokken in een korte zomerzending reis, het jaar daarop organiseerden we er zelf één, en het bleef maar groeien.

We gingen mensen discipelen, eerst persoonlijk, later in groepsverband.

Onze kinderen raakten betrokken in King's Kids en het jaar daarop startten we King's Kids op in Vlaanderen.

Ons verlangen was dat mensen zich zouden aansluiten en dat we samen het verschil zouden kunnen maken.

Toegewijde vrijwilligers  versterkten onze rangen, maar we zagen er ook naar uit dat jongeren een fulltime of halftime commitment durfden aan te gaan.

Onze droom is een trainingscentrum waar jongeren onderwezen worden in het volgen van Jezus, in theorie en praktijk... met woord en daad, om de rijkdom van het evangelie te beleven en de liefde van God uit te dragen ... om mensen te gaan zegenen en tegelijk staande te blijven in een samenleving waar de christelijke waarden en moraal steeds verder zoek zijn ...

Medewerkers kunnen er nog steeds bij, al dan niet met een fulltime commitment.

We bieden acties, cursussen en trainingen aan die de gaven en talenten van jonge christenen en ouders ontwikkelen.
We zien uit naar jongeren en medewerkers die in Vlaanderen, België en daarbuiten het evangelie willen uitdragen zoals de Heer dit in hun hart aangeeft.

Spreekt het je aan, neem contact met ons op, want samen kunnen we het verschil maken.

Andere evenementen