Training Vrijheid in Christus

Doel


Wie geproefd heeft in de cursus 'Vrijheid in Christus' van de vrijheid die voor iedere Christen klaar ligt en een stap verder wil, is dit de ideale stap. Je leert immers je eigen proces in kaart brengen en krijgt de nodige handvaten en inzichten om die vrijheid steeds meer binnen te stappen.

Tegelijk is de training 'Vrijheid in Christus’ een noodzakelijke stap voor wie in pastoraat verder wil. Je kunt immers niet iemand helpen in pastoraat als je je eigen proces niet afgelegd hebt. Doorheen de training krijg je inzage in het proces naar geestelijke vrijheid en innerlijk herstel. Je leert technieken die in verschillende situaties van pas komen. Je eigen ervaring is de eerste stap naar het helpen van een ander.

In de training krijg je dus begrip van:

hoe op een effectieve manier hulpverlening vorm te geven

hoe de hulpvrager op een goeie manier te begeleiden in een proces naar geestelijke vrijheid en innerlijk herstel

welke technieken in verschillende situaties te hanteren

hoe het vertrouwen van de hulpvrager te winnen en hem/haar te begeleiden in het maken van Bijbelse keuzes

hoe open vragen te stellen en door te vragen op zaken die niet worden uitgesproken, maar wel van belang zijn

Mogelijks leer je je eigen weerstanden te herkennen en hoe je die kunt wegnemen


Doelgroep


De training is geschikt voor ieder die vurig Christen wil zijn, niet tevreden is met het niveau waarop hij/zij gekomen is en tot volle vrijheid in Christus wil komen.

Ook voor mensen die (willen) werken binnen het bevrijdingspastoraat en/of hulpverlening in een Christelijke setting.

Of mensen die het verlangen hebben met anderen in gesprek te gaan over Gods herstellende Liefde. Ook zij kunnen hun voordeel doen met deze training.

 

Data

 

vrijdag 24/11/17        van 18u30 tot 22u00

zaterdag 25/11/17    van 8u30 tot 12u30

vrijdag 15/12/17        van 18u30 tot 22u00

vrijdag 12/01/18        van 18u30 tot 22u00

vrijdag 02/02/18        van 18u30 tot 22u00

vrijdag 23/02/18        van 18u30 tot 22u00

zaterdag 24/02/18     van 9u30 tot 17u30

 

Werkwijze


In alle lessen komen drie aspecten aan de orde: kennis, kunde en het kennen van jezelf. In rollenspellen leer je de verschillende vaardigheden toe te passen, waarbij je zelf met je eigen verhaal, het leermateriaal bent. Er wordt daarbij gewerkt aan de hand van de Questionnaire, zoals die door Stichting Vrij Zijn is samengesteld. Je leert om de questionnaire op een effectieve manier te hanteren en de uitkomsten te interpreteren.

Als huiswerk gaan de deelnemers bij elkaar de questionnaire afnemen. In de lessen kunnen vragen gesteld worden over het deel dat besproken is, zowel inhoudelijk als persoonlijk. Aan het eind van de training wordt voor een of meer deelnemers gebeden voor vrijheid en herstel.

Duidelijk moet zijn dat aan het eind van de training niet voor ieder het proces afgerond zal zijn. Wel hebben de deelnemers voldoende handvatten om met elkaar verder te gaan en voor elkaar te bidden voor vrijheid en herstel. Daarnaast zullen deelnemers zich moeten realiseren dat er bij complexe problematieken, zoals bijvoorbeeld psychiatrische patienten, een combinatie van hulpverlening en bevrijdingspastoraat nodig kan zijn.

 

Lesmateriaal


Het lesmateriaal bestaat uit hand-outs en de questionnaire.

 

Aanbevolen literatuur:


Bevrijd van banden, Wilkin van de Kamp, Crosslight Media, Aalten, ISBN 978-94-90254-03-2
Vrijheid in Christus, Neil T. Anderson, Crosslight Media, Aalten, ISBN 978-94-90254-11-7

 

Bewijs van deelname


Indien de gehele training is gevolgd wordt aan de deelnemer een certificaat van deelname uitgereikt.

 

Praktische zaken


Locatie: Kortrijk, Ramskapellestraat 16
Lunch: wordt op volledige zaterdag voorzien
Kostprijs: 140 euro

 

Voorwaarden training

 

Enkel mogelijk na deelname cursus (of gelijkwaardige vooropleiding),

Aanmelden via de website is verplicht en is pas definitief na betaling.


Gezien van het belang van interactie tijdens de training kunnen maximaal 18 personen deelnemen.


Aanmelding ! 


Stuur een mailtje naar contact@ywamkortrijk.be

 

Betaling

  
Via rekeningnummer: BE64 7795 9049 9052
JmeO vzw
Keltenlaan 19
1040 Brussel
vermelding: naam + training VIC

 

 

 

Evenementen

Andere evenementen