Cursus Vrijheid in Christus


Doel


In deze cursus leren we wat het betekent om vrij te zijn ‘in Christus’. We leren hoe wij die vrijheid (opnieuw) kunnen verkrijgen, versterken en behouden. Deelnemers krijgen meer inzicht in de geestelijke wereld. Wij leren wat er in de Bijbel staat over de liefde van God, de macht van Jezus Christus en de positie van de satan. 

Aan het eind van de cursus zijn deelnemers in staat om invalspoorten van de duisternis te herkennen en weten zij hoe geestelijke gebondenheid kan ontstaan. Daarnaast krijgen zij sleutels aangereikt voor bevrijding, het weerstaan van machten en hoe in de vrijheid te blijven.

 

Doelgroep


Deze cursus is voor mensen die (verder) willen leren over hun vrijheid in Christus en hoe de geestelijke wereld daarin een rol speelt. Deze cursus is  eveneens bedoeld als basistraining voor die mensen die meer willen leren over de bediening van (bevrijdings-)pastoraat zoals: pastoraal werkers, voorgangers, oudsten, kringleiders en jeugdleiders. Daarnaast is de cursus toegankelijk voor iedere belangstellende uit de gemeente.

 

Planning


24 lesuren

dinsdag 10 en 24 september 2019

dinsdag 8 en 22 oktober

dinsdag 5 november

zaterdag 9 november (praktijkdag)

en dinsdag 12 november

dinsdagavond van 19u15 tot 22u00

zaterdag van 9u30 tot 17u30 

 

Studiemateriaal

Iedere deelnemer ontvangt elke avond een hand-out en een samenvatting van de stof.

Van de deelnemers wordt verwacht dat het volgende boek wordt aangeschaft:

Hoe behoud ik mijn vrijheid? - Wilkin van de Kamp

Verder worden tot ondersteuning van de leerstof de volgende boeken aanbevolen:
- Kan een Christen gebonden zijn? - Wilkin van de Kamp
- Overwinning over de duisternis. - Neil T. Anderson

Voor cursisten die verder willen in de dienst van bevrijding wordt aanbevolen:
- Handboek Geboren om vrij te zijn. - Wilkin van de Kamp

De boeken zijn te bestellen via de webshop van Vrij Zijn: www.vrijzijn.net of via Het Goede Boek

 

Inhoud van de cursus


Het Hemelrijk: De droom van God - De Hemel, Engelen - Oorsprong van het kwaad - Satan en De Hemel en hemelse gewesten

Geestelijke banden1. Goddelijke banden - 2. Emotionele banden - 3. Demonische banden - Wat is gebondenheid? - Ontstaan van gebondenheid - Invalspoorten van satan - De Vloek - Vormen van gebondenheid - Gevolgen van gebondenheid

Vrijheid in verbondenheid: Geest, ziel en lichaam - Identiteit in Jezus - Keuzes maken

Overwinnen van het kwaad: Ontmaskeren van het kwaad - Zegen en vloek - Weerstaan van het kwaad - Geestelijke wapenrusting - Op weg naar vrijheid

Sleutels tot verwerven van vrijheid: De kracht van vergeving - Binden en ontbinden van machten - Autoriteit over het kwaad - Sleutels tot overwinning - Bevrijdingspastoraat

In de vrijheid blijven: Hoe behoud ik mijn vrijheid?

Praktijkdag: 7 stappen op weg naar vrijheid.

 

Bewijs van deelname


Indien de gehele cursus is gevolgd wordt aan de deelnemer een certificaat van deelname uitgereikt.

 

Praktische zaken


Locatie: Kortrijk
Lunch: wordt voorzien op de praktijkdag
Kostprijs: 100 euro

 

Voorwaarden


We geven de voorkeur aan een maximum van 18 deelnemers.

Er is een verplichte aanmelding via contact@ywamkortrijk.be

Jouw aanmelding is pas definitief na betaling.

 

Betaling

 
Via rekeningnummer: BE48 7795 9049 6527
JmeO vzw
Keltenlaan 19
1040 Brussel
vermelding: naam + cursus VIC

Evenementen

Andere evenementen