• Help YWAM Kortrijk
  • Word medewerker

Getuigenissen

GO Team - Zomer 2013

Noord Afrika (Alexander, Silke, Eveline en Ellen)

De reis naar Noord-Afrika was echt een boeiende, uitdagende en leerrijke ervaring. Ik heb er ontzettend van genoten God zelf beter te mogen leren kennen – Zijn grote wijsheid die in  elke regel van de Bijbel terug te vinden is – en te mogen zien hoe Hij in levens van anderen aan het werk is. Het was heerlijk om contacten met de plaatselijke bevolking uit te bouwen – zowel christenen als niet-christenen – en om te zien hoe je door relaties heen kunt vertellen wie God is en wat voor moois Hij doet in onze levens. Dit heeft een dieper verlangen in mij aangewakkerd om meer over Hem te vertellen. Ook hoe de plaatselijke kerk God vurig zoekt, moedigde het hele team aan om God meer te gaan zoeken. De mensen die we hebben ontmoet hebben één voor één een plaatsje in ons hart veroverd. Ik kijk terug op de reis met grote dankbaarheid voor alles wat God me heeft geleerd.  Silke

 

 

GO Team - Zomer 2012

Madagaskar
Robert en Christine (Belgische zendelingen) aan het woord in hun Nieuwsbrief:

Het Belgische GO Team van Jeugd met een Opdracht heeft een tiental dagen geholpen in Mahatsara. En dit  met de bouw van het Dispensarium, dakplaten op ons toekomstig huisje en verschillende klusjes, elk volgens eigen talenten. Het werkatelier van Robert is een degelijke werkbank rijker. In Antsirabe werd in het weeshuis een lokaal opgeknapt en geschilderd, een Belgische maaltijd werd bereid, enkele kinderclubs werden verzorgd, maar bovenal vele hartjes van de kinderen en het personeel werend diep geraakt.  Voor ons was het een verjongingskuur om met deze jongeren op te trekken. Het gaf ons veel vreugde om hun enthousiasme  voor de Heer en hun inzet voor de mensen en de kinderen in armoede te zien.

Een woordje uit een van hun mails:
Wij danken jullie met een dankbaar hart, het was een fijne tijd, we zijn dankbaar voor de vele zegen en het mooie getuigenis die jullie hier brachten in Mahatsara en Antsirabe.

   

Fotoalbums

Andere evenementen