• Help YWAM Kortrijk
  • Word medewerker

‘24’ is een onderdeel van Jeugd met een Opdracht en is interkerkelijk. Uit ervaring hebben we geleerd dat christenen uit verschillende achtergronden heel goed kunnen samenwerken en dat God krachtig kan werken als een team één is. Ondanks verschillende standpunten in kerken, kunnen we samen de Heer dienen. Toch vinden we het belangrijk om specifiek te benoemen waar ‘24’ voor staat. We verwachten dat onze deelnemers deze principes onderschrijven en ook uitleven in hun persoonlijke leven. Als aanmelders het niet eens zijn met deze kaders, achten wij het niet verstandig dat zij deel uitmaken van ons team.

 

Relatie met God

Als deelnemers wijden we ons toe om een levende relatie met God hebben. We zoeken God in het maken van keuzes en belijden onze fouten.

 

Leiderschap

Training van leiderschap heeft een hoge prioriteit bij ‘24’. Jezus leerde ons dienstbaar leiderschap en dat willen we graag in de praktijk brengen. We verwachten dat deelnemers een dienstbare houding hebben, maar zich ook schikken onder de autoriteit van hun leiders.

 

Levensstijl

We verwachten dat onze deelnemers niet alleen tijdens ‘24’-activiteiten, maar ook in hun dagelijkse wandel streven naar een heilige levensstijl. Dit geldt op het gebied van relaties, alcohol drinken, roken, verdovende middelen en elke andere vorm van verslaving.

 

Verkering

Ook willen we graag jongeren coachen om op een goede, Bijbelse manier om te gaan met relaties hebben of krijgen. We geloven dat de bijbel ons leert om als christenen een christelijke levenspartner te zoeken en in de verkeringstijd heilig en rein met elkaar om te gaan.

 

Huwelijk

Bij ‘24’ hechten we een grote waarde aan gezonde huwelijken tussen man en vrouw. We geloven dat God man en vrouw voor elkaar geschapen heeft en dat seksualiteit door God bedoeld is voor binnen het huwelijk.

 

Alcohol

Binnen ‘24’ wijden we ons toe om geen alcoholische drank te nuttigen tijdens ‘24’-activiteiten, zodat we geen aanstoot geven aan anderen en onze focus op God richten. Maar ook in onze dagelijkse levensstijl willen we verstandig omgaan met alcohol.


Verslavingen

Elke vorm van verslaving zien we als een belemmering in het leven om echt vrij te zijn. We geloven dat christenen niet gebonden zouden moeten zijn aan wat dan ook. Ons lichaam is de tempel van de Heilige Geest en dat dienen we ook zo te behandelen. Daarin vinden wij dat roken, het gebruik van drugs of verdovende middelen, internet verslaving of enige andere vorm van verslaving niet past in onze levensstijl.

 

Laatste nieuws

Andere evenementen

  • Geen andere evenementen