• Help YWAM Kortrijk
  • Word medewerker

Discipelschapsavonden

Jezus gaf zijn apostelen  een opdracht: vertel de mensen het evangelie en discipel hen.

Tijdens onze discipelschap avonden willen we jongeren meer vertrouwd maken met volgende vraag: hoe leef ik als christen vandaag ?
We zoeken handvaten en tools, we neuzen in de Bijbel, we luisteren naar elkaars vragen en verhalen, we zoeken antwoorden, we bidden samen en zingen ... we willen het een plaats geven in ons leven.

Het strekt zeer tot aanbeveling om in de zomer een zendingsreis mee te maken om nog meer handen en voeten te geven aan alles wat we geleerd hebben.

Hoe meer je jezelf erin geeft, hoe meer je God ontmoet.

Andere evenementen